Statuskart

Kartet viser oversikt over pågående strømstans og eventuelle planlagte utkoblinger i vårt ansvarsområde.

STATUS:
  • Arbeid planlagd

    Utkobling: ÅLESUND. Oppstart: 04/03/2024, 9:00 Sæterøy Skifte høgspentanlegg Straumstans i omlag 3 timar
    Utkobling: HARAM. Oppstart: 04/03/2024, 9:00 Vatne Sentrum Straumstans grunna arbeid i lavspent-nettet i omlag 2 timar