Statuskart

Kartet viser oversikt over pågående strømstans og eventuelle planlagte utkoblinger i vårt ansvarsområde.

STATUS:
  • Alle system i drift Ingen registrerte feilmeldinger eller pågåande vedlikehold.