Statuskart

Kartet viser oversikt over pågående strømstans og eventuelle planlagte utkoblinger i vårt ansvarsområde.

STATUS:
  • Arbeid planlagd

    Utkobling: ÅLESUND. Oppstart: 06/10/2022, 10:00 EGGE - På grunn av arbeid i lågspentnettet vert det periodevis straumstans. Berørte kunder har blitt varsla på SMS.