El-sikkerhet

Færre ulukker

Rett tilsyn av el. anlegg gir kundane våre større sikkerheit og færre ulukker. Brann, branntilløp og andre ulukker koster samfunnet fleire hundre millioner kroner kvart år, dette kan reduserast ved hjelp av forebyggande tiltak.

Tilsyn med elektriske anlegg i vårt område utførast av Elsikkerhet Møre AS.

For meir utfyllande informasjon om El-sikkerheit viser vi til Elsikkerhetsportalen.

Melding av elulukke med personskade

Her kan Installatører og andre melde frå til DSB vedrørande elulukker med personskade. Elulukker er ulukker som resulterer i personskader som følge av strømgjennomgang eller lysbuar. Elulukker med personskader skal i kvart enkelt tilfelle meldast til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved hjelp av dette skjemaet (jfr. fel § 15, fef § 3-4, fse § 8, og fme § 9). Alvorlige ulukker skal i tillegg meldast pr. telefon. For å kome til registeringsskjema trykk HER

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Nordvest Nett AS har ansvaret for elsikkerheitsarbeidet som lokal DLE (Det lokale eltilsyn) for kommunane Vestnes og Haram, samt dei tidlegare kommunene Skodje, Ørskog og Stordal. DLE skal også ta i mot henvendingar når det gjeld feil på elektriske produkt, og vidaresende dette til DSB (Direktoratet for sikkehet og beredskap). For å gjere dette enklare legg vi her ut ein link der de kan registere din bekymringsmelding når det gjeld feil på elektriske produkt. For å registrere trykk HER.

Takk for at de vil bidra til elsikkerheitsarbeidet.