Nettleigepriser

Nettleige er det du betalar for å få transportert straum fram til din eigedom. Nettleiga skal dekkje beredskap, utbygging, vedlikehald og drift av straumnettet. Det er NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) som regulerer inntektene til alle nettselskap i Noreg. Nær halvparten av nettleiga du betalar er avgifter til staten. Oversikt over nettleigeprisar frå 01.01.2024: