Søknad om redusert sats på forbruksavgift på elektrisk kraft

Kontaktinformasjon


Anleggsdata


Vilkår

Jeg/vi erklærer jeg/vi har gjort oss kjent med Skatteetatens avgiftsrundskriv Avgift på elektrisk kraft 2023, og at opplysningene ovenfor er riktig.

Det vises til standard leveringsvilkår.

Personvern og bruk av informasjon Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.