Elklagenemda

Elklagenemnda behandlar klager på energiselskap frå private forbrukskundar.

Nemnda er oppretta etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukarrådet.

Dersom du har ei klage, må du først klage skriftleg til Nordvest Nett. Dersom det ikkje vert oppnådd semje kan du klage vidare til Elklagenemnda. 

Meir informasjon finn du på Elklagenemnda si heimeside.

Klage på eit nettselskap kan også sendast til NVE. Her kan du lese meir om klage på nettselskap hos NVE.