Aktivering HAN-port

Alle nye strømmålere er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil bare åpnes når du som kunde ber om det.

Vilkår: Det er kunden sitt ansvar å ha kontroll og godkjenne hvem som har tilgang på informasjonen som HAN-utgangen gir. Det er også kunden sitt ansvar å eventuelt sikre tilgangen til måleren/HAN-porten dersom den kan være tilgjengelig for uvedkommende.

Bestill aktivering av HAN-port

Kontaktinformasjon


Målepunktinformasjon


Utfylt av


Alle nye strømmålere er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil bare åpnes når du som kunde ber om det.

Vilkår: Det er kunden sitt ansvar å ha kontroll og godkjenne hvem som har tilgang på informasjonen som HAN-utgangen gir. Det er også kunden sitt ansvar å eventuelt sikre tilgangen til måleren/HAN-porten dersom den kan være tilgjengelig for uvedkommende.