Ledig nettkapasitet?

Prosess for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet ved utbygging av nytt forbruk eller ny produksjon.

Når ein kunde henvender seg med ønske om nettilknytning, å auke sitt forbruk eller sin produksjon, vil Nordvest Nett gjere ei vurdering av om tilknytninga er driftsmessig forsvarleg. 

Dersom det ikkje er driftsmessig forsvarleg å gi tilknytning til eksisterande nett, pliktar nettselskapet å utrede og gjennomføre nødvendige investeringer i sitt nett for å gi tilknytning.

Ved behov for nettforsterkning må kunden dekke ein forholdsmessig andel av dei kostnadane som utløysast (anleggsbidrag). Då anleggsbidraget til kunden vil vere avhengig av om det utløyser behov for nettforsterkning eller ikkje, må nettselskapet ha prosedyrer for korleis tildeling av ledig kapasitet, som kan benyttast uten å bli ilagt anleggsbidrag for nettforsterkning, kan reserverast og tildelast. 

Sjå denne sida for meir informajson.