Ledig kapasitet?

Prosess for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet ved utbygging av nytt forbruk eller ny produksjon.