Byggestraum

Byggestraum er eit midlertidig straumabonnement for uttak av straum som vert nytta ved f.eks. utbygging. Dette skal seiast opp når permanent installasjon er kopla til.

Byggestraumskasser vert oppsett på vårt næraste tilknytningspunkt i stolpe eller kabelskap. 
Der inntaksrør er lagt kan det trekkast inntakskabel, og byggestraumskassa kan monterast på enden. 

Ved leige av byggestraumskasse er leigetakar ansvarlig for at bevegelige leidningar er tilkopla forskriftsmessig (stikkontakt/støpsel) og at kassa er låst. 
Ved oppseiing av byggestraumen må lås og leidningar fjernast.

Nordvest Nett tilbyr standard anleggskasse. Ein kan nytte privat kasse, gi då beskjed om dette.