Tilknytning til nett

Sakshandsaming og utførelse hos Nordvest Nett i forbindelse med tilknytning av anlegg varierer avhengig av størrelse på anlegg(a).

Plassering av bygg

Du er sjølv ansvarleg for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikkje. Dette gjeld òg tilbygg, terrassar og platting.

Arbeid nær linjer/kabler

Arbeid nær linjer eller kablar kan medføre fare for liv, helse, materiale og eiendom. Difor er det viktig at du sjekker forholda først.