Time for time beregning fra september 2023

Når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Fra september 2023 baseres strømstøtten på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører. Til og med 31. august var det gjennomsnittspris per måned. Les mer om regjeringens strømstøtte her.

Strømstøtten blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig. Om du er registrert med næringsgruppe bolig kan du sjekke selv i matrikkelen hos kartverket. 

Er boligen registrert med næringsgruppe fritidsbolig gjelder følgende:

  • Hvis du er folkeregistrert på din fritidsbolig før 18. januar 2023 kan du motta strømstøtte med tilbakebetaling fra tidligst 1. september 2022. Du må selv melde fra til Nordvest Nett. 
  • Hvis du er folkeregistrert etter 18. januar 2023 må det fremvises dokumentasjon på bruksendring fra kommunen. Det vil ikke bli etterbetalt strømstøtte for tidligere forbruk i slike tilfeller.

Utregning av strømstøtten

Når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Fra september 2023 baseres strømstøtten på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris Nord pool) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører. Alle Nordvest Nett sine kunder ligger i prisområde NO3. Du kan se strømstøtte satsen time for time på NVE sine sider.

Landbrukskunder

Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen

For jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/mnd og for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen administreres ikke av oss, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.