I september vil strømkunder i vårt område være berettiget strømstøtte for første gang.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge (NO3) har i september vært 75,29 øre/kWh. Terskelverdien for strømstøtte fra myndighetene er 70 øre/kWh. For september er støttesatsen 5,95 øre for forbruk inntil 5000 kWh. Strømstøtte blir avregnet sammen med nettleien og viser på faktura som "kompensasjonsordning ekstraordinære strømutgifter".

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har. Strømstøtten gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Les mer om strømstøtteordningen her:

Støttesats september

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser