Ifølge undersøkelsen som Statnett har fått utført, er det bare én av tre som sier at det blir irriterte når strømmen går. Yngre er de som irriterer seg mest.

Tidspunktet avgjørende Den vanligste årsaken til at noen av oss blir irriterte er at strømmen går på «det-var-da-som-svarte»- tidspunkter - som for eksempel midt under matlagingen. I tillegg til ubeleilige tidspunkter for strømbrudd, svarer mange at det som er mest irriterende er at de ikke vet når strømmen vil komme tilbake.


Stabil forsyning Nærmere 70 prosent av nordmenn sier at de ikke er bekymret for strømbrudd i hverdagen, ifølge spørreundersøkelsen som TNS Gallup har gjort for Statnett.

– Det kan jo tyde på at nordmenn opplever strømforsyningen som stabil, sier nettsjef Alf Knutsen i Nordvestnett.

Leveringspåliteligheten i det norske nettet er på hele 99,98 prosent.  De siste 20 årene har det vært en klar nedgang i antallet strømbrudd. Antallet megawatt-timer som ikke kom frem til kunden på grunn av strømbrudd er redusert fra 50 000 til 11 000.


Akseptabelt Strømbrudd i sentralnettet er svært sjeldent. Det skjer som oftest regionalt eller lokalt. Årsakene kan du lese om her.

Ifølge Statnetts undersøkelse opplevde 54 prosent av alle nordmenn ett eller flere strømbrudd i fjor. Åtte av ti mener at antallet strømbrudd er innafor og akseptabelt sett i forhold til været og hvor de bor. Bare 14 prosent mener at antallet strømbrudd er uakseptabelt.

I snitt hadde vær sluttbruker på landsbasis 2,2 kortvarige avbrudd (under tre minutter) og 2,4 langvarige avbrudd hvor kunden i snitt var uten strøm i en time og seks minutter.


Dårlig forberedt Nordmenn er dårlig forberedt på strømbrudd, også når det varsles og advares mot ekstremvær. Kun tre av ti nordmenn har gjort eller gjør tiltak for å forberede seg på et mulig, langvarig strømbrudd. I undersøkelsen svarer hele 74 prosent at de ikke har fyrstikker, stearinlys eller lommelykt tilgjengelig ved strømbrudd. Enda færre har sørget for fyringsved.

– Høsten er erfaringsmessig tid for noen stormer i vårt distrikt. Så det kan være smart å forberede seg på at vind og uvær kan forårsake strømstans, mener nettsjefen i Nordvestnett, Alf Knutsen.


Mer ekstremvær Til tross for en jevn nedgang og milliardinvesteringer for å sørge for mer stabil strømforsyning, bør vi forberede oss på flere strømbrudd i årene fremover. Klimaforskere har varslet flere stormer og mer nedbør. Ifølge en NVE-rapport kommer lynaktiviteten til å øke med hele 25 prosent frem mot 2050. 


Mobilen viktigst

Gruppen som irriterer seg mest over strømbrudd, mener at mobilen er det viktigste å ha strøm til.

Unge under 30 år prioriterer mobilen foran varmt vann, oppvarming, matlaging, kjøleskap og vaskemaskinen, viser undersøkelsen TNS Gallup har laget for Statnett om hvordan vi rangerer det daglige strømbehovet vårt.


De eldre De eldre aldersgruppene plasserer matlaging øverst på listen over hva som er viktigst. Deretter kommer strøm til varmt vann og mobiltelefonen.  Selv om godt over halvparten av strømforbruket i norske husholdninger går til oppvarming, kom strøm til oppvarming først på fjerdeplass.

Bare fire prosent av befolkningen over 60 år mener mobiltelefonen er det viktigste.