Nordvest Nett eies gjennom kommunalt eide selskaper av kommunene; Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes, og også i år kan de fire kommunene hente ut gevinst fra eierposisjonene sine i selskapet. 

Regnskapet for 2018

Regnskapet for 2018 viser driftsinntekter på NOK 140, 45 mill. og et resultat før skatt på NOK 22,5 mill., en resultatforbedring på ca. 2,15 mill. i forhold til året før. Det er satt av 10,6 mill. i utbytte i regnskapet for 2018.

Økte inntekter til kommunene

Nordvest Nett jobber i et sterkt regulert marked der myndighetene setter svært klare begrensninger for hvor mye penger selskapet kan tjene. Likevel har Nordvest Nett bidratt med betydelige midler til eierkommunene de siste fem åra.   - Vi kan vel driste oss til å si at når vi leverer, gir det mer penger inn i kommunekassene. Og når kommunenes inntekter øker, økes også kommunenes handlingsrom for å produsere gode tjenester, sier Stein Bergheim, administrerende direktør i Nordvest Nett

Viktige inntekter

Dette bekreftes av ordfører i Vestnes og fungerende stortingsrepresentant, Geir Inge Lien. Han beskriver sammenslåingen av Nordvest Nett og Ørskog energi som en suksesshistorie som både bidrar med viktige arbeidsplasser i regionen, og som gjennom høy kompetanse og god lokalkunnskap i organisasjonen sikrer gode tjenester til innbyggere og Næringsliv. 

- Utbyttemidler generert i Nordvest Nett har blant annet satt Vestnes kommune i stand til å være en viktig bidragsyter til at alle husstander i hele kommunen nå kan knytte seg til fiber bredbånd, noe som nesten er blitt like viktig som gode veier, påpeker han.

Effektivitet bra for innbyggerne

På NVEs siste effektivitetsmåling for norske nettselskap, med en effektivitetsforbedring på hele 18 prosent fra forrige måling, innehar Nordvest Nett en solid andreplass. Effektivitet og gode resultater fra Nordvest Nett er godt nytt for abonnenter og innbyggerne på flere måter.

- Dette er ei relativt kompleks måling, men det sier kort fortalt noe om hvordan vi klarer å utnytte ressursene våre, og i grove trekk fungerer det slik at for hver krone vi sparer går 40 øre tilbake til våre abonnenter i form ar reduksjoner i nettleien, avslutter en fornøyd adm. direktør, Stein Bergheim.