Når du bruker strøm betaler du for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra den kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Hvem fastsetter nettleien?

NVE bestemmer, gjennom monopolreguleringen, hvilken inntekt hvert enkelt nettselskap kan hente inn fra sine kunder, og nettselskapene fastsetter nett-tariffene basert på denne såkalte inntektsrammen hvert år. Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av nettet.

Slik fordeles nettleien

- Det er nok ikke slik at den nettleien vi krever inn i sin helhet går til oss. Dette er et beløp som fordeles mellom mange parter, og ikke minst bidrar med betydelige inntekter til staten, sier Runar Stette, administrasjonssjef i Nordvest Nett. 

Slik er fordelingen av inntekter fra nettleie for en gjennomsnittlig husholdning som bruker 20.000kWh/år i Nordvestnett sitt nettområde i 2019. Figuren under viser antall øre per kilowattime:  

nettleie-illustrasjon.png


Ulike rammebetingelser

Forskjell i nettleien mellom de ulike nettselskap skyldes i hovedsak ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. For eksempel vil topografiske og klimatiske forhold påvirke kostnadene. Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område. 

Driver effektivt

Men også hvordan det enkelte nettselskap drives vil på virke nettleien kundene må betale. 

- Nordvest Nett har i alle år lagt helt i toppen på effektivitetsmålinger for norske nettselskap med lavere kostnader enn «norm-selskapet», Vi har i dag en effektivitet på 119% av «norm-selskapet», noe som kommer både eiere og kunder til gode, forklarer Runar Stette.

Siden Nordvest Nett jobber i et sterkt regulert marked setter myndighetene klare grenser for hvor store inntekter selskapet kan ta inn. I grove trekk fungerer det slik at for hver krone selskapet har i reduserte kostnadene, skal 40 øre gå tilbake til abonnentene i form av reduksjon i nettleien.