Endringen skyldes uvanlig høye inntekter fra overføring av kraft mellom områder med forskjellig kraftpris, såkalte flaskehalsinntekter. Reduserte overføringskostnader gjør at vi kan sette ned nettleien for våre kunder fra samme dato.

For husholdningskundene reduserer vi energileddet med 3,75 øre/kWh og effektledd 0-5 kW med 4 kroner (inkl. avgifter). Dette vil utgjøre om lag 990 kr. i året for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh.

Effektmålte næringskunder får redusert energiledd med 3 øre/kWh og effektledd med 3 kroner for alle trinn. Energimålte næringskunder får redusert energiledd med 5 øre/kWh. Priser for næring er oppgitt eks. avgifter.