Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet.

- Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer, men vil nok innebære at noen bør gjøre noen små praktiske grep i hverdagen, sier administrasjonssjef i Nordvest Nett, Runar Stette.

Store effektøkninger

Vi har i mange år nytt godt av et nett med overkapasitet, men slik vil det ikke være fremover. Et mer bevisst forhold til når, og hvordan vi bruker strømmen vil derfor bli mye viktigere. Vi bør unngå å vaske klær samtidig som vi lader bilen, eller lager middag. Vi bør forsøke å styre mest mulig av strømforbruket vårt bort fra morgen og ettermiddag. Og aller viktigst; unngå å sette på alt som krever mye strøm samtidig.   - Det er effekt målt i kW som er dimensjonerende for strømnettet, og mye av det nettet som vi har i dag er dimensjonert ut fra et helt annet forbruksmønster/effektuttak enn det vi ser nå. Effekt er belastninga/forbruket du har målt over 60 minutt, forklarer Stette.

Nye tariffer fra årsskiftet

Det har til nå vært to ledd på nettleietariffen; et fastledd kr./år, og et energiledd øre/kWh.  Fra 01.01.2020 innføres et nytt ledd, basert på husholdningenes effektuttak pr. måned; kr./kw/mnd.

- For at forbrukerne skal få et insentiv til å fordele forbruket utover døgnet, vil vi innføre et tredje ledd på nettleien, et effektledd på alle husholdningstariffer. Dette måler også effekttopper pr. time. Og er disse høye vil det vise igjen på månedsfakturaen, forklarer han videre.

Mer rettferdig system

For mange vil ikke omleggingen føre til store endringer i de totale kostnadane, og det vil heller ikke påvirke de tortale inntektene til Nordvest Nett.  

- Vi vil beholde det differensierte fastleddet, kr./år, basert på sikringsstørrelse, men vil sette ned prisen på energileddet. Med de nye tariffene vil de aller fleste, trolig 80-90 prosent, betale samme nettleie som før. De som jevner ut forbruket sitt vil betale noe mindre, mens de som bruker mye strøm samtidig vil betale noe mer enn før,  fastslår Stette.

Vil unngå utbygginger

Motivet er å unngå store utbygginger, og løsningen ligger i en jevnere utnyttelse kapasiteten i dagens strømnett.

- Å bygge nett er svært kostbart, og det vil derfor også være lønnsomt for forbrukerne om vi klarer å utnytte kapasiteten i nettet på en best mulig måte. Vi vil da få ned effekttoppene, noe som vil bidra til at vi kan unngå, eller utsette store investeringer. Dette er også helt i tråd med ønsker og signal fra norske myndigheter, avslutter Runar Stette. Oppdatert oversikt over eget strømforbruk finner du på «MIN SIDE» på nvn.no. 

I forbindelse med tariffomleggingen vil vi også gå over til månedlig fakturering til alle med H-tariff. 

Rekneeksempel: Dersom en kunde på tariff H4 har et månedsforbruk i januar på 3600 kWh, og høyeste timesforbruket vart den 10.januar i time 17 (kl. 17:00 – kl. 17:59) med 12 kW, vil regningen for januar bli slik:  

Rekneeksempel.png


 

Overføringstariffar-1.png