Hva koster de nye strømmålerne abonnentene?

De nye strømmålerne og jobben med å installere disse skrives av i nettselskapets regnskap over en periode på 15 år. Disse kostnadene blir belastet abonnentene med ca. kr. 24,50 inkl. mva. per måned, og går inn som en del av den ordinære nettleien.

Av 11 nettselskaper i Møre og Romsdal har Nordvest Nett per i dag den tredje laveste nettleien.

Hvorfor

Olje- og energidepartementet har gitt nettselskapene i oppdrag å installere avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i alle norske husstander innen 1.januar 2019. Beslutningen ble vedtatt etter en grundig prosess i regi av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektoratet) hvor også den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltaket ble vurdert.

Personvern

Personvernhensynet er godt ivaretatt. Det stilles strenge krav til sikkerhetskrav til nettselskapene. Informasjonsutvekslingen mellom måleren og nettselskapet vil være kryptert og foregå i et lukket system med svært høy grad av sikkerhet. Kun autorisert personell hos nettselskapet vil få tilgang til målerverdiene.

Pris

Nordvest Nett garanterer at den nye strømmåleren måler riktig strømforbruk og er underlagt streng kontroll fra Justervesenet.

Stråling

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling, og tilfredsstiller alle offentlige krav. Grenseverdiene er godkjente av Verdens Helseorganisasjon og norske myndigheter. Sjekk hva Statens strålevern sier om smarte strømmålere og stråling her.

Det er først og fremst Statens strålevern og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som håndterer spørsmål om stråling i Norge. For mer informasjon www.nrpa.no og www.nkom.no

Les mer

Mer informasjon om nye strømmålere finner du her nasjonal informasjonsside www.nymaler.no og for Møre og Romsdal på www.sluttpamaset.no