I et par år har den delen av nettleien som går til Statnett for bruken av sentralnettet i Norge vært lavere som en del av ei nasjonal støtteordning. I 2024 blir denne støtten redusert, med økte kostnader for nettselskapene som konsekvens.

Nordvest Nett har ansvar for å bidra til ei trygg og god strømforsyning for våre kunder, og legge til rette for utvikling av næringslivet i området. Vi er nå inne i en tid med mer elektrifisering, samtidig som strømnettet skal være rustet for stadig mer ekstremvær. Dette betyr at vi må foreta store investeringer i nettet. Vi vil gjøre dette så effektivt så mulig for å holde nettleien lavest mulig for våre kunder.

 

Nettleien øker med ca. 4,8 % for både privat og næring.

Under er eksempler på hvordan dette vil påvirke tre ulike husholdningskunder:

  • Liten leilighet med årsforbruk på 10 000 kWh: Gjennomsnittlig økning på kr. 31,- pr. mnd.
  • Enebolig med årsforbruk på 20 000 kWh: Gjennomsnittlig økning på kr. 49,- pr. mnd.
  • Stor enebolig med årsforbruk på 30 000 kWh: Gjennomsnittlig økning på kr. 83,- pr. mnd.

 

Nettleiepriser for husholdninger finner du her.

Nettleiepriser for næring finner du her.