Vi er i ferd med å legge ny sjøkabel over Taftasundet mellom Mauren i Skodje og Ellingsøya. Den nye kabelen vil gi oss en ny reserveforbindelse, som ytterligere vil styrke vår leveringssikkerhet.