Etter mye debatt i fjor høst om innføring av ny nettleie, har flere nettselskap og organisasjoner samlet seg om en felles nettleiemodell som Nordvest Nett vil ta i bruk. Modellen gjelder for alle husholdninger, fritidsboliger og alle næringskunder med årsforbruk under 100 000 kWh.

Dagens strømnett er ikke dimensjonert for den elektrifiseringen vi nå ser i samfunnet. Strømnettet har ikke kapasitet til å lade flere elbiler med høy effekt samtidig i samme område. Nettleiemodellen er utformet for å motivere elbileiere til å lade sakte og sikkert, og på den måten være med på å holde nettleien nede etter hvert som flere får elbil.

Våre kunder har fortsatt store muligheter for å påvirke hva en skal betale i nettleie. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil bli rimeligere å lade elbil sakte om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover, der er det minimalt å spare.

Hva er nytt?

  • Nettleien vil bestå av to ledd (mot tre i dag, for husholdningskunder), et kapasitetsledd og et energiledd. I tillegg kommer offentlige avgifter.
  • Kapasitetsleddet erstatter dagens fastledd og effektledd og beregnes på bakgrunn av hvor mye strøm som brukes samtidig. Kunder som jevner ut forbruket over døgnet vil få et lavere kapasitetsledd enn kunder som bruker mye strøm samtidig.
  • Kapasitetsleddet vil ha ulike trinn og det er gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk (på tre ulike dager) som vil avgjøre hvilket trinn en havner på.
  • Energileddet vil ha ulik pris for dag og natt. Natt er mellom kl. 22:00 og 06:00.

 

Prisene finner du her:

Husholdning og fritidshus

Næring med forbruk under 100 000 kWh