Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover. 

Mange ønsker at modellen for de nye nettleietariffene skal være like over hele landet. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en felles modell som Nordvest Nett vil ta i bruk.

Energi Norge har også laget en felles side med mye god informasjon. Se nynettleie.no.