– Det er ingen selvfølge at større enheter blir mer effektive, men sammenslåing av Nordvestnett og Ørskog Energi har vist seg å være en god beslutning, sier administrerende direktør i nettselskapet, Stein Bergheim.

Nordvestnett i norgestoppen

På NVEs siste landsomfattende effektivitetsmåling for alle nettselskap i Norge innehar Nordvestnett en solid andreplass. Med en effektivitetsforbedring på hele 18 prosent fra forrige måling var Nordvestnett det selskapet i Møre og Romsdal som hadde den klart beste utviklingen.   – Dette er ei relativt kompleks måling hvor mange parameter blir tatt inn i analysen, men det sier kort fortalt noe om hvordan vi klarer å utnytte ressursene våre, sier Bergheim.  

Roser sine kolleger

Bergheim er stolt på selskapets vegne og roser både evnen og viljen til alle som jobber i Nordvestnett.

– Vi har løsningsorienterte og kunnskapsrike ansatte som tar utfordringer på strak arm. Det er en fellesnevner for bedriftskulturen i begge de tidligere selskapene, mener Bergheim.

Historisk 2016

Et overskudd i 2016 på 24,7 mill. gir over 11 mill. i utbytte til eierselskapene. Dette er Nordvestnett sitt beste resultat gjennom tidende. 

– Det er svært gledelige tall for oss som selskap, men også gode nyheter for abonnentene våre og kommunene som eier oss, sier han.

Bra for våre kunder

Nordvestnett jobber i et sterkt regulert marked hvor myndighetene setter klare grenser for hvor mye penger selskapet kan tjene.

– I grove trekk fungerer det slik at for hver krone vi har i reduserte kostnader skal 40 øre gå tilbake til våre abonnenter som reduksjon i nettleien, forklarer Bergheim.

Bra for innbyggerne

Gjennom kommunale selskaper eies Nordvestnett av kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes. At Nordvestnett drives effektivt og godt er bra for innbyggerne i eierkommunene:

– Det er klart at penger vi får inn i kommunekassa gjennom eierutbytte bidrar til at vi kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne, sier ordføreren i Vestnes kommune, Geir Inge Lien.

Vestnes kommune har bl. annet bidratt sterkt til at alle husstander i hele kommunen nå har mulighet til å knytte seg til fiber bredbånd.

– God tilgang og hurtig internett er nesten blitt like viktig for både privatpersoner og næringslivet som gode veier, mener ordføreren. 

Ordføreren tror relativt like bedriftskulturer, dyktige ansatte og en passelig størrelse på det nye selskapet er viktige faktorer for den suksessfylte sammenslåingen av Nordvestnett og Ørskog Energi.

Han roser også ledelsen i nye Nordvestnett, som han mener har en svært stødig hånd på rattet