Fredag 17. desember ble regjeringen sammen med SV enig om innholdet i strømpakken med avbøtende tiltak mot de høye strømprisene. Staten tar en del av regningen før høye strømpriser. Samtidig blir innføring av ny nettleieforskrift utsatt på ubestemt tid. Flere politiske parti er kritiske til innføring av den nye nettleiemodellen nå når strømprisene er så høye. 

Nordvest Nett viderefører dagens tariffmodell. Oversikt over tariffene finner du her.