_AFH2437 __ Tony Hall_v2.png


Beredskap på begge sider

Med over seks nye årsverk og 1100 nye kunder blir Nordvest Nett nå det største distrikts-nettselskapet mellom Sognefjorden og Trondheimsleia.

– Nå knyttes driften av kraftnettet på alle øyene fra Lepsøya til Ona sammen, og den  nye Nordøyvegen bidrar selvsagt sterkt til disse synergiene, sier styreleder i Nordvest Nett, Tore Gjelsten.

Det økende kraftbehovet og effektivisering av eksisterende nett blir trukket fram som årsaker til fusjoneringen:

– Næringslivet og samfunnet på øyene vil få sikret den gode beredskapen som Sandøy Nett har hatt i alle år når driften er samlet under en paraply, skyter han inn. 

Den andre fusjonen på syv år

Ørskog Energi ble fusjonert med Nordvest Nett i 2015. Nå skjer det på nytt, men denne gangen strekker sammenslåingen seg nordover, til også å innbefatte det kjente landemerket Ona Fyr. 

– Denne fusjonen gir oss muligheten til å gire opp enda et hakk, med økt beredskap over et større område, egen montørstasjon på Steinshamn og tilgang til enda større ressurser, forteller adm. dir i Nordvest Nett Runar Stette. 

Siden kontrakten ble signert i høst, har partene brukt tiden godt på å smelte kulturene sammen, for en så smidig overgang som mulig. 

Samme oppskrift

En fusjon er ofte en krevende prosess, og kan noen ganger skape friksjon i organisasjoner. For Nordvest Nett og Sandøy Nett er situasjonen en annen, og fusjoneringen mottas positivt for samtlige involverte.

– Kolleger som gleder seg til å gå på jobb og som er flinke i faget sitt er en uslåelig kombinasjon for effektiv drift, og et godt utgangspunkt for å både tilpasse seg og glede seg over endringene, som jo en fusjon innebærer, forteller Johannes Huse, som kommer fra Sandøy Nett og får tittelen nettforvalter i Nordvest Nett fra 1. januar 2023. 

– Vi tror en av de viktigste årsakene til at vi lykkes så godt også denne gangen er at vi har fulgt samme oppskrift som ved sist fusjonering; involvert alle, satt av tid sammen til å bli godt kjent og ikke minst, at vi inngår samarbeid med nok en aktør som deler det samme verdigrunnlaget som oss, sier Stette. 

Og direktøren erkjenner at de er avhengige av å ha folka med seg: 

– Det er menneskene i selskapet som er det aller viktigste. Det er de som er ute når det virkelig gjelder, i tøffe værforhold, for å sikre infrastruktur, lys og varme til husstander og bedrifter i vårt nedslagsfelt, avslutter Stette. 

Om Nordvest Nett

Nordvest Nett har det samla ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog, Stordal, og fra 1.1. 2023 også områdene Harøya, Finnøy, Sandøy, Orta og Ona.

Nordvest Nett er blant landets mest effektive og har levert knalltall de siste årene. Selskapets hovedmålsettinger er leverigstrygghet, et rimelig nettleienivå, god og stabil økonomisk avkastning, og et førstevalg for fagpersonell som søker seg til nettbransjen i vårt distrikt.

-----------------

Kontaktperson for pressehenvendelser: Runar Stette, tel.: 908 95 114.