Nettselskapene er et naturlig monopol og inntektene er regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME fastsetter hvert år tillatt inntekt gjennom inntektsrammen basert på en modell som skal bidra til effektiv drift, utvikling og utnytting av strømnettet. Tillatt inntekt avgjør hvor høy nettleie nettselskapene kan kreve fra sine kunder. 

“Dette er den største oppgangen i varslet inntektsramme vi nok har gjort noensinne”, sier Hilde Marit Kvile i RME i et intervju til Europower.  «…økningen skyldes i hovedsak høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer», skriv RME i ei pressemelding.

Kundene kan påvirke sin egen nettleiekostnad ved å fordele forbruket ut over døgnet. Unngå bruk av mange husholdningsapparat samtidig, og har du elbil råder vi til å lade denne sakte og trygt om natten. 

De nye nettleieprisene finner du her.