- Den nederlandske studien viste store avvik på strømmålere som benytter en såkalt Rogowski-spole. Vi har nå brakt på det rene at ingen av de automatiske målerne som skal installeres i Norge (fra produsentene Aidon, Kamstrup og Kaifa) er basert på denne teknologien, kan Mona Thomassen i Nordmøre Energiverk fortelle.

Stikkprøver

Nordvestnett er i gang med å installere automatiske målere fra Kamstrup. Det tas stikkprøver av disse, og det er ikke funnet avvik som er større enn +/- 0,3 prosent. Det er langt under kravet til måleren som er +/- 2 prosent.

I den nederlandske studien viste fem av ni testede strømmålere et langt høyere forbruk enn det faktiske. En av målerne viste på det meste en feilavlesning på hele 592 prosent over det faktiske forbruket. I den andre enden viste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.

Over halvveis

Innen 1.januar 2019 skal smarte strømmålere (AMS) være på plass i alle norske sikringsskap. Nordvestnett er godt over halvveis og har nå installert mer enn 8000 smarte strømmålere. Og alt tyder på at du kan stole på disse målerne og at avviket på disse til og med er under minstekravet til målerne.