Arbeidet startet rett før sommeren og kun få uker etter kunne Kristian Heen og Eirik Sørheim fra Relacom fredag stolt koble til hjemme hos Aase Alme, den aller første fiberabonnenten i Vestnes.

Det var fullt rundt stuebordet når den historiske begivenheten ble feiret med kaffe og kaker. Jeg regner med fullt hus også hele helga smiler Aase Alme, som kan skryte av å ha det raskeste internettet i Kommunen. «Kjekt det men det blir nok bare i noen dager. Tirsdag kobles neste mann til, og så vil det gå slag i slag», lover Stein Bergheim adm. Dir. i Nordvest nett. Nordvest nett er utbygger, Relacom utførende entreprenør og Tafjord er innholdsleverandør i den storstilte utbyggingen som skal sikre fiber til alle husstander i Vestnes kommune.

Positivitet og entusiasme

«Når det skal rulles ut over 300 kilometer med fiberkabel til ca. 2000 eiendommer skal det også graves noen kilometer med grøft», Fastslår Målfrid Fjørtoft fra Relacom. «Til tross for massiv graving har vi kun blitt møtt med positivitet fra både grunneiere og folk i Kommunen.

«Dette forteller nok også en del om forventning og entusiasme rundt dette prosjektet», sier Johnny Møller som er selger i Tafjord Marked. «Over 80% av alle husstander i kommunen har valgt å knytte seg til fibernettet, en svært god oppslutning», fastslår han. «Vi har lært veldig mye gjennom å ha drevet med dette i over 10 år. Det gjør at vi omtrent har halvert prisen for å knytte seg til siden starten». «Noe vi også tror er med på å senke terskelen for å knytte seg til», sier Stein Bergheim

Juletoget går nå

«Vi er helt i rute med utbyggingen, men har du fortsatt ikke bestilt tilkobling begynner det å haste. Dersom du ønsker å ha dette på plass til jul må du gi beskjed nå», minner Stein Bergheim om. Dette gjelder abonnenter i område 1. fra Rama grense til salthammer. Planen er at alle innbyggerne i Vestnes kommune skal ha mulighet til å knytte seg til fibernettet når arbeidet avsluttes i Fiksdal og Rekdal ved årsskiftet 2017 / 2018

For ytterligere info. Kontakt Stein Bergheim tlf. 915 23 055