Derfor handler mye av hverdagen hos Nordvestnett om å forebygge, om å være best mulig forberedt på å håndtere både varslede og uforutsette utfordringer naturen på våre kanter har å by på. 

- Årlig gjennomfører vi ettersyn på ca. 40 mil høgspentlinjer og om lag 87 mil med lavspentlinjer, i tillegg skal 900 nettstasjoner sjekkes og vedlikeholdes, forteller nettsjef Alf Knutsen.

Gode rutiner

Gode instrukser og rutiner er helt avgjørende for regularitet i strømforsyningen. 

- Hele linjetraseen skal ryddes for skog med en syklus på seks år, litt avhengig av tilvekst, og hvert tiende år skal alt utstyr på toppen av høyspentmastene sjekkes. Det meste av skogryddinga skjer med innleide resurser, mens vårt eget personell årlig utfører toppbefaring på ca. 4 mil høyspentlinjer. Slik kan vi avdekke mulige feilkilder og rette disse før de forårsaker feil. sier Knutsen.

Si fra om du ser noe

Når det oppstår feilsituasjoner ønsker Nordvestnett å komme i kontakt med publikum som kan ha viktige observasjoner. 

- Ved høyspentfeil går alarmen automatisk, men når det er feil i lavspentnettet er vi ofte avhengig av varsel fra abonnenter som selv mister strømmen. Vi er nok ikke alltid er like lett å nå på telefon når det koker på sentralbordet vårt, men det er også mulig å gi oss beskjed via nettsiden vår, sier han. 

Tøff start på 2019

Det nye året startet med et skikkelig ruskevær som ga store utfordringer i strømnettet. Flere tusen abonnenter var til tider berørt av strømutfall første nyttårsdag. 

- Feilene oppstod ikke samtidig, men etter hvert som vi fikk utbedra noe, kom det nye til. Dette gjorde det utfordrende å bedømme omfanget av en feil før alt hadde roet seg, forteller nettsjefen. 

Nordvestnett har normalt tre montører på døgnkontinuerlig vakt, syv dager i uka. Disse er i beredskap for å kunne rykker ut raskt på feilmeldinger, men dersom omfanget er stort blir ekstra ressurser kalt inn. 

- Første nyttårsdag var vi totalt 15 montører og driftspersonell involvert i feilsituasjoner. Når det er så massivt, over så lang tid, er det selvsagt utfordrende. Vi har ansvaret for at montørene våre har tilgang til nok mat og drikke, og får tilstrekkelig med hvile mellom slaga. Man «tror» man snart er ferdig, men så oppstår en ny situasjon et annet sted. Været gjør i tillegg sitt til at det kan være ekstremt utfordrende å bevege seg ute. Sterk vind, mye snø, lyn og torden gjør at vi må tenke sikkerhet, og det stilles store krav til både oss og mannskapene ute i felt, forklarer Knutsen.

Sikrere strømforsyning med DMS.

Nordvestnett er i gang med å implementere et nytt DMS- system. Et digitale overvåkningssystem som ytterligere vil forbedre både leveringssikkerhet og kostnadseffektivitet.

- Det nye systemet vil gjøre det enklere å avdekke flaskehalser, lettere å lokalisere feil, og vil gi mer effektiv og presis varsling. Dette vil  i sin tur vil føre til meir effektiv forebygging og raskere utbedring av feil, avslutter nettsjef Alf Knutsen