– DistriktsEnergi er en viktig plattform for å styrke rammevilkårene for små og mellomstore nettselskaper, sier administrerende direktør Stein Bergheim i Nordvest Nett til DistriktsEnergi.

Bergheim mener at det har blitt større forskjeller mellom de små og store aktørene i bransjen. – Skillelinjene kommer tydeligere frem, og vi ønsker å ta grep for at rammebetingelsene til de små aktørene i bransjen ivaretas på en bedre måte. Derfor har vi nå meldt oss inn i DistriktsEnergi, sier Bergheim.

Han viser til at Nordvest Nett sine tre viktigste målsettinger er leveringssikkerhet, effektiv drift og lønnsomhet.

– Det er viktig at DistriktsEnergi bidrar til at vi som medlemmer kan levere enda bedre på disse målene og vi ønsker å ta en aktiv rolle i dette, fortsetter Bergheim.

Nordvest Nett er helt i Norgestoppen og blant de mest effektive i Norge. Det er gledelig tall for selskapet, men også gode nyheter for abonnentene og kommunene som eier Nordvest Nett.