Rundt 10.000 nye automatiske strømmålere sender ikke inn måleravlesningene til BKK. På landsbasis kan det være snakk om enda flere. Strømforbruket til disse kundene blir da stipulert, siden selskapet ikke har mottatt avlesningsdata. 

Ingen slike feil hos oss

Denne feilen er knyttet til strømmålere fra det koreanske firmaet Nuri Telecom.  Ingen ting tyder på at vi skal få slike problemer med målerne fra vår leverandør.

I løpet av 2017 har over 14.000 av våre abonnenter fått installert nye automatiske strømmålere. Målerne virker som de skal, og våre erfaringer med disse er så langt gode.