- Det er en betydelig jobb som skal gjøres av oss før arbeidet med veier, bruer og tunneler kan starte, sier Leif Johann Wenaas, avdelingsleder plan i Nordvest Nett.

Nytt kryss på Gamlem har ført til omlegging av både høyspent og fiber, og allerede 11. desember i fjor startet arbeidet med ny sjøkabel mellom Lepsøy og Lauka. Høyspentkabelen skal bidra til å sikre anleggsstrøm til tunnelen mellom Lauka og Haramsøy.

Spesialfartøy

 

NvnNordøy2-1.jpg

Arbeidet med å legge sjøkabel innbefatter bruk av spesialfartøy. 

- Dette er fartøy som må bestilles i god tid for at vi skal være sikre på at de er tilgjengelig for oss når vi trenger dem, og da er det ikke særlig rom for avvik og forsinkelser, fastslår Wenaas.

Kart og terreng

Selv om mye planlegging rundt det store veiprosjektet fortsatt gjenstår, er Nordvest Nett i rute med sin del av jobben.

- Samarbeidet med Norconsult, som har ansvaret for at kart og terreng stemmer, har gitt oss et godt grunnlag for det vi skal gjøre. Likevel vil det nok bli noen endringer og justeringer ut over i prosjektet, sier Wenaas.

Dette er et prosjekt hvor Nordvest Nett har samtidige arbeider gående på fem til seks lokasjoner. I så store prosjekter er det innlysende at det er mange hensyn som må tas. 

Hubro 

Øyene her ute har et rikt fugleliv og er bl. annet tilholdssted for hubro, ugla som er på rødlista over utryddingstruede dyrearter. 

- Hubroen er en så stor fugl at den kan forårsake kortslutning, og det er jo verken bra for ugla eller for strømtilførselen. Derfor må høyspentmastene her utstyres med bl. annet «Hubrostøtte», en spesialtilpasning som er både kostnads- og arbeidskrevende, men svært viktig, understreker han.

Fortsatt mye å gjøre

Rett over påske starter arbeidet med å kable hovedlinje på Longva. Dette må gjøres for å få plass til massedeponi, og skal gi anleggsstrøm til tunnelen mellom Longva og Fjørtoft.