nvn-kiosk.jpeg


Du finner dem i hele Norge i ulike størrelser og fasonger, disse litt unnselige byggverkene. Men har du noen gang tenkt over hva som skjer der, og hvordan det ser ut inne i disse konstruksjonene?

I Nordvestnett sitt nedslagsfelt finnes det over 800 ulike trafokiosker. Vi ble med nettsjef Alf Knutsen for en titt inn i en av disse på Sjøholt.

Funksjon

-Inne i trafokiosken transformeres spenningen i distribusjonsnettet ned fra høyspent distribusjonsspenning (11 eller 22 kV) til lavspentdistribusjonsspenning (230 eller 400 V) slik at denne kan brukes til alle de elektriske dingsene vi har hjemme og er blitt så avhengig av, sier Knutsen. En nettstasjon fungerer som et ringnett og består av én eller flere fordelingstransformatorer, lastskillebrytere og effektbrytere for inn- og utkopling av sonelinjer. Nødvendige strøm- og spenningstransformatorer for måling og vern, og utrustning for eventuell fjernstyring og håndtering av AMS (smarte strømmålere). Nettstasjonene kan være utvendig eller innvendig betjent, kan være plassbygd eller komme ferdig montert fra fabrikk.

Hva summer?

Når man står utenfor høres en svak summing fra kiosken. 

-Summingen du hører når du passerer en nettstasjon skyldes svingningene i transformatoren som forårsakes av frekvensen 50Hz som er i vårt vekselstrømsnett, forklarer nettsjefen.

nvn-kiosk02.jpg
En titt inn døra i kiosken

Selve de elektriske spenningsfeltene er relativt enkle å skjerme, bygningsstrukturer (vegger, gulv osv.) vil normalt gi tilstrekkelig skjerming. Inne i en trafokiosk vil det elektriske feltet derfor normalt være helt avskjermet av huset. 

Det er imidlertid store krefter som hele tiden går gjennom slike trafostasjoner.

-Liten tue kan fort velte stort lass og alt må virke hele tiden. Derfor er ettersyn og vedlikehold av disse selvsagt en kontinuerlig oppgave for oss, avslutter nettsjefen.

nvn-kiosk03.jpg

nvn-kiosk04.jpg
Bryteranlegg for styring av høyspent.
nvn-kiosk05.jpg
Sikringer for utgående lavspent, i bakgrunnen kjøleribbene på selve transformatoren.