Den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge (NO3) har i november har vært 63,78 øre/kWh og dermed ingen kompensasjon for november. For mer informasjon se her.