Den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge (NO3) har i januar har vært 69,61 øre/kWh og dermed ingen kompensasjon for januar. For mer informasjon se her.