Område NO3 som Nordvest Nett sine kunder ligger inn under hadde en gjennomsnittlig spotpris på 15,76 øre/kWh eksklusiv moms og dermed ingen kompensasjon for mai. For mer informasjon se her.