Område NO3 som Nordvest Nett sine kunder ligger inn under hadde en gjennomsnittlig spotpris på 11,84 øre/kWh eksklusiv moms og dermed ingen kompensasjon for juni. For mer informasjon se her.