Område NO3 som Nordvest Nett sine kunder ligger inn under hadde en gjennomsnittlig spotpris på 18,89 øre/kWh eksklusiv moms og dermed ingen kompensasjon for august. For mer informasjon se her.