Område NO3 som Nordvest Nett sine kunder ligger inn under hadde en gjennomsnittlig spotpris på 45,07 øre/kWh eksklusiv moms og dermed ingen kompensasjon for april. For mer informasjon se her.