Det mener Energi Norge som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for selskaper som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.  Energi Norge mener fullelektrifiseringen av samfunnet ikke bare er bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.

Piper og eksosrør – Vi må erstatte piper og eksosrør med strømledninger på alle områder i samfunnet. Det viktigste er transportsektoren, etterfulgt av olje- og gass virksomheten og industrien. Til sammen står disse sektorene for rundt 80 prosent av norske klimagassutslipp, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Ligger til rette I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft, og vi produserer mer enn vi bruker. Vannkraften er fleksibel, utslippsfri og konkurransedyktig på pris.  Derfor mener også Elektroforeningen (EFO) og Bellona at Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn.

– Alt ligger til rette for at Norge kan helelektrifiseres. Vi har stort overskudd av fornybar elektrisitet, godt utbygd infrastruktur og et næringsliv og en befolkning som ønsker elektrifisering velkommen, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen i en pressemelding.

Norge51 prosent elektrisk EFO og Bellona har også beregnet hvor vi står i dag. Ifølge den ferske beregningen er Norge nå 51 prosent elektrifisert. Dårligst er transportsektoren til tross for en økende andel elbiler. Best i klassen er byggsektoren og energisektoren.

Transport 6 prosent elektrisk Transportsektoren er kun 6 prosent elektrisk i dag. Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten kan elektrifiseres. Teknologien er i rivende utvikling, og fergene leder an til havs. I 2020 skal en tredel av norske ferger gå helt eller delvis på strøm

  • Underkategorier: veitransport syv prosent elektrifisert, kysttransporten og lufttransporten er 0 prosent elektrifisert, menes banetransporten er 78 prosent elektrisk.

Industri 56 prosent Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser til kjemiske formål og som energi til kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen og biomasse.

  • Underkategorier: havbruk 11 prosent elektrisk, bergverk 38 prosent elektrisk, metaller 83 prosent elektrisk (aluminiumsproduksjonen er i stor grad elektrisk, mens smelteverkene er det i mindre grad), kjemi og raffineri er 33 prosent elektrisk, tre og papir er 62 prosent elektrifisert, mat og drikke-industrien er 60 prosent elektrisk, mineralindustrien 22 prosent, og bygg og anlegg 29 prosent.

Primærnæringene 27 prosent Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser, traktorer og annet maskineri.

  • Underkategorier: Jord og skogbruk er 54 prosent elektrisk og fiske er 5 prosent elektrifisert (fiskebåtene går stort sett på diesel, men nye løsninger er på vei).

Bygg 79 prosent Mer enn tre fjerdedeler av energiforbruket i byggesektoren er allerede elektrisk. Andelen øker ytterligere når oljefyrforbudet trer i kraft i 2020. Andre fossile kilder antas å bli faset ut i både husholdninger og tjenesteytende sektor.

  • Underkategorier: Norske husholdninger 83 prosent elektrifisert og bruker i hovedsak elektrisitet til oppvarming, belysning og annet energiforbruk. Forbruket av ved i hytter og hjem begrenser elektrifiseringspotensialet. Tjenesteytende sektor er 73 prosent elektrifisert (svært mange ulike virksomheter inngår i denne sektoren).

Energisektoren 81 prosent Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Fossilt bruk er knyttet til fossil spisslast (tilleggsoppvarming) og drift av gasskraftverket på Melkøya.