Dette skal skje over relativ kort tid og det vil bli stor aktivitet med fleire lag, på fleire plassar samtidig. Grøftene som går i veg vil bli prioritert først.

Arbeidet er allereie starta i Øvre Skorgevik. Der kabelgrøfta går i veg vil det vere redusert framkommelegheit og ein må rekne med noko venting. Der det er mogeleg å nytte alternativ tilkomst ber vi om at det blir nytta. Desto mindre maskinene vert hefta med biltrafikk til raskare blir ein ferdig.  

Entreprenøren vil søke å løyse behova for tilkomst til oppsittarane langs vegen, men det må påreknast at ein i periodar må parkere bilen utanfor anleggsområdet. Vestnes kommune ber om at dette kan løysast på mest mogeleg smidig måte.

Arbeidstida er frå 07:00 til kl. 18:00 måndag til fredag.

Dersom det blir behov for å sprenge vil det bli varsla på følgjande måte:

Sirene som går med korte støt i 3 minutt før salva blir avfyrt.

Etter sprenging er det eit langt støyt i sirena. Det betyr at sprenginga er over.

Kontaktar med entreprenør Busengdal AS:

Prosjektleiar: Ole Jacob Overaa, tlf.901 34 654 
Anleggsleder: Christoffer Tjugen, tlf. 920 69 850
Anleggsleder: Jonathan Steinsvik, tlf. 458 07 322

Byggherre Nordvest Nett:

Prosjektleiar: Leif Johann Wenaas, tlf. 991 04 385


Oversiktskart

Delstrekninger Kjelbotn - Furnes

Delstrekning 1Delstrekning 2
Delstrekning 3Delstrekning 4
Delstrekning 5Delstrekning 6
Delstrekning 7Delstrekning 8
Delstrekning 9Delstrekning 10