Den 8. desember kunne utførende entreprenøren Relacom stolt overlevere anlegget til oppdragsgiveren Nordvestnett, godt innafor de tidsfrister som var satt. Kun 15 måneder etter oppstart.

nvn-fiber-vestnes-01.jpg
Prosjektoverleveringen på Sjøholt 08. desember: Leif Johan Wenaas (Prosjektleder hos Nordvestnett). Arne- Olav Thuestad (Stedfortredende / referent), Stein Bergheim (Adm. dir. Nordevestnett), Målfrid Fjørtoft (Prosjektleder Relacom), Jon Erik Skeide (Avd. leder Relacom Ålesund)

En viktig utbygging

– I løpet av disse månedene er det lagt over 400.000 meter fiberkabel i en kommune på over 350 kvadratkilometer. Det vitner om en solid gjennomføringsevne. Det er klart at man i et så stort prosjekt har støtt på utfordringer, men da handler det meste om hvordan disse har blitt løst, sier en entusiastisk Nordvestnettdirektør, Stein Bergheim.

Fiberutbyggingen i Vestnes har vært et prioritert stedsutviklingsprosjekt for Vestnes kommune. Det økonomiske bidraget fra kommunen gjennom det 100 prosent eide kommunale selskapet Vestnes Energi har vært helt avgjørende for realiseringen av en så stor utbygging av digital infrastruktur.  

Et stort prosjekt

– 30 personer, fordelt på fem gravelag og to installasjonsteam, har vært i sving og vist en fantastisk stå- på- vilje. Men de har også vært avhengig av et godt samarbeid med løsningsorienterte folk hos Nordvestnett for å sikre nødvendig fremdrift, sier Målfrid Fjørtoft prosjektansvarlig hos Relacom. 

Hun roser Vestnes kommune og berørte innbyggere for både smidighet, velvilje, og gode råd underveis i prosjektet. 

– Dagens strenge krav til dokumentasjon på hva og hvor vi putter ting i bakken, var nok ikke helt de samme for noen tiår siden. Det har nok vært noen tilfeller der kart og terreng ikke har stemt overens og da har det vært nyttig å kunne søke informasjon hos «kjentfolk», fastslår Fjørtoft.  

God arbeidsledelse

Det nikkes samtykkende på begge sider av konferansebordet hos Nordvestnett når det blir snakk om de to basene i prosjektet.  Alle er enige om at Kåre Gunnar Sveen og Geir Urke har vist en enestående evne til å ha oversikt og et godt lag med folk. Noe som fremheves som svært avgjørende for måten prosjektet har vært gjennomført på.

Stadig nye på fiber

– De aller fleste av de som får fiber er svært fornøyde og anbefaler dette til andre. Men det er viktig å også tenke over innvendig kabling. Det hjelper lite å ha en signalmotorvei inn til huset, dersom signalet må over på en hullete grusvei på resten av turen, sier Målfrid Fjørtoft.

Til nå er ca. 1.800 husstander i Vestnes koblet til, og det kommer stadig nye henvendelser fra folk som ønsker seg fiber.

– Vi ser at anbefalingens makt nå virkelig begynner å gjør seg gjeldende, men nå er jo alt forberedt slik at de i Vestnes som ønsker seg et raskt fibernett kan få det, fastslår Stein Bergheim i Nordvestnett og legger til at det er Tafjord Marked som står for leveranse av data og TV-pakker.

Søvika neste

Allerede før prosjektet i Vestnes var overlevert, startet neste fiberutbygging for både Nordvestnett og Relacom. De fleste i Søvika skal kunne koble seg til fiber i løpet av februar 2018.