– DMS vil gi oss mye mer informasjon om tilstanden i nettet og følgelig bedre styringsmuligheter enn det vi har hatt tidligere. Systemet vil også kunne hente informasjon direkte fra de nye, smarte strømmålerne AMS hos den enkelte bruker, forteller administrerende direktør i Nordvest Nett, Stein Bergheim.

Strømbrudd Det vil for eksempel gi Nordvest Nett nøyaktig informasjon om hvilke hus som er rammet av strømbrudd og disse vil få en automatisk sms om bruddet.

– Overvåkningen av nettet vil gjøre det mye enklere å finne feilen og dermed utbedre den raskere. Og brukerne vil kunne få bedre informasjon om hvor lenge de vil være strømløse før feilen blir rettet, forklarer Bergheim.

Systemet vil også kunne hente ut info fra trafostasjoner, det være seg spenning, driftstemperaturer osv. og være så treffsikkert at Nordvest Nett kan rette innsatsen der behovet er størst.

Flaskehalsene – Også i forhold til investeringer og utbedringer vil dette digitaliseringsprosjektet være viktig. Vi vil kunne lese av hvor flaskehalsene er, sier Bergheim.

Nordvest Nett er nå i full gang med å implementere DMS, med integrasjon mot nytt SCADA-system. SCADA er en forkortelse for Supervisory Control And Data Acquisition, og begrepet er mye brukt innen automasjon som en betegnelse for systemer for styring og overvåking. SCADA brukes til overvåkning og kontroll av infrastruktur som for eksempel strømforsyning.

Utrolige muligheter – Digitaliseringsprosjektet er utrolig spennende. Det vil gjøre oss i stand til ytterligere å forbedre leveringssikkerhet og kostnadseffektivitet, og vi vil kunne utnytte de mulighetene som ligger i forventet digitalisering i årene fremover, sier Stein Bergheim.

Samarbeidsprosjekt Systemet skal være oppe og gå i løpet av året, men vil også kreve en del installasjoner ute i feltet som det kan ta litt lenger tid å få på plass.

– Digitaliseringen er et samarbeidsprosjekt på Sunnmøre med Sandøy, Sykkylven, Stranda og Møre-Nett, forteller Bergheim.