Styret og generalforsamlingen i Vestnes Energi har i gjort vedtak om å yte inntil kr. 15 millioner i tilskudd til Nordvest Nett, i den hensikt å få til en tilnærmet full utbygging av fibernett i Vestnes kommune.  Utbyggingen er planlagt gjennomført i 2016 og 2017.  En slik utbygging vil gjøre Vestnes kommune til en foregangskommune innen bredbåndskommunikasjon.