- Åpner en ny verden

Nordvest Nett kan starte arbeidet med fiberutbygging over nyttår hvis oppslutningen blant private og næringsliv blir stor nok. Noe Nordvest Nett tror den vil bli.  I denne omgang er det i så fall Søvik med Terøy og Hamsund-området som får fibernett.

- Fantastiske nyheter, stråler en svært så fornøyd Grønli.

Fiber-feber 

Salgsarbeidet starter i august. 41-åringen fra Terøy som er prosjektleder ved Vard Electro sier at han skal gjøre sitt for å få i gang fiber-feberen i området.

- Jeg tror interessen er svært stor. Her i området har jo de fleste barn og unge fibernett øverst på ønskelista til jul. Med underholdning og TV gjennom nettet vil det nok også bli langt færre paraboler som blir til flygende tallerkener når det blåser, smiler Grønli.

Ustabilt 

Liten fart og ustabile nett har gjort det nærmest umulig ifølge Grønli, å sitte hjemme og jobbe i perioder slik både han og mange andre har ønsket. Fibernett tror han vil åpne en ny verden for beboerne i det aktuelle området - Behovet for kapasitet på nett øker raskt i dagens samfunn så dette er noe vi trenger for å henge med i utviklingen. Jeg håper på at flest mulig nå griper muligheten, sier Grønli.

Mange henvendelser 

- Vi har fått mange spørsmål fra Søvik og Terøy om utbygging. Vi føler oss ganske trygge på at oppslutningen blir stor nok tuftet på de erfaringene vi har fra de områdene vi tidligere har bestemt oss for å bygge ut, sier daglig leder Stein Bergheim i Nordvest Nett.

Går utbyggingen som planlagt kan de første kundene i Søvik-området få fibernett våren eller tidlig sommer 2017. Området har nær 400 potensielle privatkunder i tillegg til næringsliv og bedrifter.

Salgsarbeidet 

Nordvest Nett er utbygger med Tafjord som leverandør av tjenester. Interesserte kan i første omgang gå inn via Tafjords hjemmeside for å bli kunder. - Den endelige beslutningen om utbygging blir tatt etter at salgsarbeidet er over, sier Bergheim.

Fibereventyret 

I Haram kommune har Nordvest Nett stått for fiberutbygging i Vatne/Tennfjord og Brattvåg.  Nordvest Nett er også godt i gang med utbygging av fibernett til resten av bygdene i Vestnes. Også omtalt som fibereventyret fordi det ikke er kommersielt interessant, men gjort mulig ved et tilskudd på 15 millioner kroner fra Vestnes Energi.

En ny digital verden 

- Det var fibereventyret i Vestnes som gjorde at jeg fattet et håp om at den «moderne» verden også kunne komme hit til oss. Jeg har stadig vært i kontakt med både Nordvest Nett og Tafjord, mobilisert og aktivisert velforening og ressurspersoner. Det handler om å ikke gi seg. Vi er nærmere fibernett og en ny digital verden enn vi noen gang har vært, sier en fornøyd og optimistisk Geir Ove Grønli.