– En ny digital verden har åpnet seg for oss. Det funker veldig bra. Nå kan jeg sitte hjemme og jobbe i perioder. Det kunne jeg ikke før fiberutbyggingen. Da handlet det om ustabile nett og dårlig fart, forteller en strålende fornøyd Grønli som tok i bruk fibernettet like før jul.

Nordvestnett startet fiberutbyggingen i Søvik-området i fjor høst med fibernett til Terøy og Hamsund-området. Nå er man helt i sluttspurten.

Anleggsdelen fullført 

– Vi er svært fornøyde med oppslutningen og regner med at enda flere etter hvert vil koble seg på. Prosjektet vil være ferdigstilt i februar, forteller Stein Bergheim, administrerende direktør i Nordvestnett. Nordvestnett er utbygger av fibernettet i Søvik-området med Tafjord som leverandør av tjenester. Målfrid Fjørtoft i Relacom er prosjektleder for fibernettet og kan fortelle at anleggsdelen av prosjektet er ferdig utført. Pågående arbeid er fremføring av kundekabler, skjøting av disse og installasjon. 27 000 meter kabel – Området omfatter 420 potensielle kunder. Hele 316 har bestilt og 180 av disse er nå koplet opp. Alle som har bestilt til nå og som har utført egeninnsats hvor det har vært nødvendig, skal være koplet opp senest 9. februar, forteller Målfrid Fjørtoft. Det er gravd ca. 3500 meter grøfter og brukt 27 000 meter kabel (luft og jord) for å nå potensielle kunder. Det geografiske området er fra og med Hamsundet til avkjøringen mot Bjørnøya. Terøy er inkludert i fibernettet.

Fortjener ros 

– Nordvestnett og alle andre involverte fortjener ros for å ha gitt oss en ny digital verden. Vi trengte dette for å henge med i den digitale utviklingen hvor behovet for kapasitet på nettet øker raskt. Alle jeg har snakket med er strålende fornøyd med fibernettet, sier Grønli. Grønli som jobber som prosjektleder for Vard Elektro, var en av flere pådrivere og fiberaktivister for å få til en fiberutbygging også i Søvik-området. Det var ikke få telefoner han tok til både Nordvestnett og Tafjord, og han mobiliserte både velforening og andre ressurspersoner for å få fiber til Søvik.