Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. 18. februar tas det nye systemet i bruk over hele landet.

Hva er Elhub?

Elhub er et sentralt IT- system, en nøytral datahub, som vil håndtere all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.  Det vil forenkle operasjoner som strømsalg, måling av forbruk, flytting, opphør, og lignende. Målet er å gjøre strømmarkedet mer effektivt ved å gi netteiere og kraftleverandører ett system å forholde seg til for sending og henting av opplysninger. 

Effektivitet og kvalitetssikring

Innføringen av Elhub vil ikke bare gi en enklere og mer effektiv distribusjon av måleverdier, men vil også bidra til å kvalitetssikre annen informasjon som f. eks. adresseoppdateringer. 

For strømkundene

For strømkundene vil dette ikke oppleves som vesentlig annerledes, men vil kunne gi raskere hjelp og en bedre oversikt over eget strømforbruk.

Mer informasjon om Elhub her