Dette var feiler som kom og gikk og dermed vanskelig å lokalisere. På kvelden vart vi også kjent med at et bensel på linja mot Dyrkorn hadde svikta under islasta og som skapte periodiske feil. Nettet skal fungere som normalt no. Nordvest Nett har fokusert på linjerydding på denne strekninga siste året som har gitt resultat ved at det ikke var skog som var direkte årsak til nettproblematikken i går. Beklager ulempene abonnentene har hatt under denne feilsituasjonen.