Som mange vet er desember også høysesong for boligbranner. Heldigvis er antallet branner redusert de siste åra, men det er og blir desember som er den verste brann-måneden. 

Brannårsaker

Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater, samt feil og mangler ved elektriske anlegg, er årsaken til nesten halvparten av alle boligbranner i Norge. Forsikringsselskapet Gjensidige har listet opp de tre viktigste brannårsakene i desember:

  • Vi bruker mer strøm til både oppvarming og matlaging, noe som fører til større press på det elektriske anlegget.
  • Matlaging på komfyren er den største enkeltårsaken til boligbrann i Norge. 20 prosent av boligbranner med kjent årsak skyldes feil bruk av komfyrer, der tørrkoking er hyppigste årsak.
  • Vi bruker mer levende lys denne måneden.

Brann i elektriske artikler

I 2016 var det husholdnings- og installasjonsutstyr som forårsaket de fleste boligbrannene som startet i elektrisk utstyr. Disse kategoriene stod for henholdsvis 38 prosent og 32 prosent av kjente brannårsaker i elektriske apparater.  

nvn-graf-branna__rsaker.jpg

Kilde: DSSB

Røykvarslerens dag

Første desember er røykvarslerens dag. Tenk det; den lille hvite dingsen i taket har fått sin egen dag! Et signal og en påminnelse om hvor viktig det er å kontrollere disse, og påse at de virker slik de skal. 

Vår oppfordring er at du også tenker gjennom hvordan julelys, dekorasjoner og annen julepynt som skal inn i stikkontakten, kobles opp. Selv om disse var i orden når de ble pakket vekk, vet vi at skader kan forekomme ved lagring. 

Sjekk at alle ledninger og skjøteledd er hele og følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Vær påpasselig med bruk av skjøteledninger og overlat reparasjoner til fagfolk.

Vi i Nordvestnett ønsker dere alle ei trivelig og trygg førjulstid!