Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Nordvest Nett vil presisere at dere ikke må flytte forbruk ved å kjøre elektriske apparater til tider av døgnet der dere ikke er til stede eller sover. Tenk på brannsikkerheten. 

Den nye tariffmodellen gjelder for både husholdninger og næringskunder med et årsforbruk under 100.000kwh.

Her får du en fullstendig oversikt over de nye prisene.

Nettleien vil bestå av to ledd

Nettleien vil fra 01.01.2022 bestå av to ledd, (mot 3 ledd i dag for husholdninger), et fastledd og et energiledd. Nytt fra 2022 er at effektleddet fjernes, og at fastleddet får flere trinn som er knytt opp mot effekt. Hvor du havner bestemmes av den timen du brukte mest strøm sist måned. Dette erstatter dagens effektledd. Mindre næring får 2 ledd som tidligere.

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. januar 2022 betale 90 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker fastleddet med 135 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Fastledd

Dette er pristabellen for fastleddet i nettleien din fra 1. januar 2022*:

Trinn

* Fastledd (kroner per måned)

Trinn 1: 0-2 kW 

  90 kr

Trinn 2: 2-5 kW

225 kr

Trinn 3: 5-10 kW

439 kr

Trinn 4: 10-15 kW

656 kr

Trinn 5: 15-20 kW

868 kr

*Tariffmodell for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv mva.

Fastbeløpet bestemmes altså av hvor mye strøm du bruker samtidig, målt etter den timen du brukte mest strøm i gjennomsnitt sist måned. Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi å sjekke på Min side, der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned. Å sette seg inn i eget forbruk er smart, da ser du hvilke timer du gjerne har størst risiko for å bruke mye strøm. For mange av oss er dette på morgenen eller ettermiddagen på hverdagene. De aller fleste har høyere forbruk om vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker mer strøm på oppvarming. Det innebærer samtidig at du lettere kan havne et nivå høyere på fastleddet ditt om vinteren. I juli og august 2021 ville for eksempel 95 % av Nordvest Netts kunder havnet på et av de tre laveste nivåene. I den kaldeste vintermåneden ville derimot 90 % av kundene havnet på de tre laveste trinnene.

Hva kan du gjøre? 

Du står selvfølgelig fritt til å bruke så mye du vil i en klokketime, men da bør du være bevisst på at det koster mer i fastleddet enn hvis du sprer forbruket utover. Nøkkelen for et lavt fastledd er å klare å flytte litt forbruk bort fra tidspunktene du pleier å bruke mest, ved for eksempel å øke temperaturen i baderomsgulvet litt tidligere om morgenen, eller vente med å lade elbilen om ettermiddagen. Hvis du i tillegg klarer å flytte forbruket til tidspunktene når energileddet er billig, mellom klokken 22-06, får du både lavere fastledd og energiledd. Husk brannvernforskriftene når du flytter forbruk, og spesielt regelen om at du skal være våken og til stede når du kjører elektriske apparater som for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

En viktig nyanse

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnittet i den timen med høyest forbruk som legges til grunn for fastleddet ditt, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timesverdi på 2 kilowatt.

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Fastledd for kunder over 20 kW timesmaks-forbruk

Noen av Nordvest Nett sine kunder vil ha et timesmaks-forbruk over 20 kW. Her følger fullstendig pristabell for fastleddet for kunder over 20 kW timesmaks-forbruk:

Trinn

* Fastledd (kroner per måned)

Trinn 6: 20-25 kW

1.085 kr

Trinn 7: 25-50 kW

1.447 kr

Trinn 8: 50-75 kW

2.152 kr

Trinn 9: 75-100 kW

2.848 kr

Trinn 10: Over 100 kW

4.521 kr

*Tariffmodell for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv mva.

Nytt energiledd belønner flytting av forbruk

Energileddet, som tidligere bare har vært avhengig av hvor mye strøm du bruker, altså antall kilowattimer, blir også nytt. Fra 1. januar 2022 betaler du mindre per kilowattime mellom klokken 22-06. Det betyr at du kan redusere nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til sent på kvelden eller natten. Husk imidlertid at du alltid må være våken og til stede når du bruker elektriske apparater med tanke på brannsikkerhet.

I de tre første månedene i 2022 har regjeringen foreslått en lavere elavgift enn vanlig.

Husk at du på «Min side» kan se eget forbruk fordelt på dag og natt.

Energiledd

Dette er pristabellen for energileddet fra 1. januar 2022. Vi definerer dag som kl. 06-22 og natt som kl. 22-06:

Dag

Natt🌜

Energiledd

24,3* øre/kWh

11,8* øre/kWh

* I tillegg til prisene som vises her, kommer elavgiften som regjeringen har foreslått for januar til mars 2022 på 11,14 øre/kWh., og 19,26 øre/kwh april-desember. (Forbehold om justeringer). Alle priser inkl.mva.

Inkludert i prisene er også Enova avgift på 1,25 øre/kWh (inkl.mva.).

For næringskunder, vil dette påslaget erstattes med et årsbeløp på kr.800 (eksl.mva.)

Hvordan kan du spare?

Det aller viktigste sparetipset hvis du har elbil, er selvfølgelig å lade denne om natten. Dette forutsetter godkjent hjemmelader montert av fagfolk. Er du våken til midnatt, kan du for eksempel bruke vaskemaskinen med lavest pris mellom kl. 22 og 24. Et annet tips kan være å programmere baderomstermostaten til å øke temperaturen på baderomsgulvet fra klokken 05:30 istedenfor en time senere. Vi har alle forskjellige døgnrytme, og du må selv se hva du kan flytte av forbruk forsvarlig.

Alle tjener på ny nettleie på lang sikt

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Få bedre oversikt over strømforbruket ditt

Hvor mye nettleien vil endre seg for deg, kommer an på årsforbruket ditt. På «Min side» får du en god oversikt over strømforbruket ditt og dermed et godt utgangspunkt for 2022. Hvor mye nettleien din totalt vil endre seg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvor mye av bruken du klarer å flytte til de tidene på døgnet det er billigere.